Apa beza Coins dan Points?

Coins

  • Coins adalah hadiah (reward) yang diberi apabila anda berjaya mencapai sesuatu di Quizly.my.

  • 1 coin diberi bagi setiap soalan yang dijawab dengan betul menerusi menu Take Quiz.

  • 100 coins pula diberi bagi setiap friend yang anda Invite.

Points

  • Points pula adalah jumlah Soalan yang dijawab + jumlah Soalan yang dijawab betul.

  • Contohnya sekiranya anda menjawab 100 soalan, points anda ialah 100.

  • Sekiranya 25 soalan dijawab dengan betul, Points anda ialah 125 ( 100 + 25).

Ranking dan Contest

  • Ranking dan Contest hanya mengambil kira jumlah Points yang terkumpul di dalam tempoh Contest tersebut.

  • Tiada Ranking dan Contest bagi coins.

Catatan: Coins

  • Tiada coin yang diberi bagi soalan yang salah dijawab.

  • Coins boleh digunakan untuk Unlock chapter tertentu.